OOIEVAARSVROUW


Een open plek in een bos. Rondom zijn allemaal bomen. In het midden is een vuur. Er staan twee auto’s  tegenover elkaar. Mijn levensgezel is er ook, we zitten elk in een auto.
Eén zijflank  van de auto’s is helemaal open naar het vuur.
Plots staat er een mensgrote ooievaar naast mij. Ik ben erg onder de indruk. Als zij zich draait lijkt haar achterkant op een kleine, elegante vrouw. Plots ben ik in de ooievaar, in een soort bekken. Ik word gewiegd, het voelt heel fijn, heb me nog nooit zo gedragen gevoeld.


De vrouw verbindt zich met de energie van het gewiegd worden in de ooievaar. Ze straalt.
Ze was het vijfde kind, onverwacht gekomen. Moeder had geen energie meer om nog een kind een vijfde kind te wiegen.
Dat was een diep gemis dat ze wondermooi heeft uitgeklaard met haar ouders.
En nu die droom, eindelijk het gewiegd en gedragen worden mogen ervaren. Het is wonderlijk.
Aruna zegt: “Ooievaars brengen in de volksmond de boelekes.”
De vrouw knikt.
“Heb jij ooit een kinderwens gehad?”
“Neen, ik was het kindje te veel. Heb zelf  nooit kinderen gewenst. Heb nooit moeder willen zijn.”
“De kinderen van je levensgezel beschouwen je wel als hun tweede moeder.”
“Ja in die zin wel, maar ik ben hun moeder niet.”

Aruna vraagt haar zich opnieuw te verbinden met de ooievaar uit haar droom. En dan gebeurt het, dat magische moment waarop de droomenergie wat al levenslang ligt te sluimeren tot leven wekt. Heel het lijf knikt zachtjes … ja, ja … ik heb ook een moederwens … en heb dat nooit geweten … en ook al kan het fysiek niet meer, moederzijn hoor ook bij mij.
De vrouw is blij verrast, dit had ze nooit van zichzelf gedacht.

Mijmerend bij het water verbindt Aruna zicht met de twee auto’s  waarvan de zijflank  open is.
In het droomwereld komen auto’s wel vaker voor als dragers van de ziel, als eicel waarin het nieuwe leven zich realiseert, zich autonoom beweegt, auto-mobiel.
Het beeld van de twee auto’s met een open flank,  is mogelijks een beeld van de eicel die zich splitst tot twee eicellen, een tweeling… de gesplitste auto’s duidt mogelijks op tweelingverlies… en dan dat vuur tussen hen… Ze heeft het niet ter sprake gebracht, verkoos om de volheid van het moederzijn eerst alle ruimte te geven.