HOE IK METER WORD VAN EEN ONGEBOREN KIND

 Een boze, verdrietige vrouw stormt binnen en vertelt in een furie volgende droom:
Peter komt me zeggen dat zijn lief, een meisje van zeventien, zwanger is van hem. Hij vraagt me of ik meter wil zijn van het kindje, hij is al in de zestig en weet niet hoe lang hij nog te leven heeft. Het zou voor hem een hele geruststelling zijn, als ik mij mee over het kind zou ontfermen.

Als de droomster wakker wordt, is ze verontwaardigd en kwaad. Ze is vijftig, Peter heeft haar laten staan voor een jongere vrouw en nu mag zij mee opdraaien voor hun kind. Wat denkt hij wel!
Aruna vraagt haar of zijn lief zwanger is.
Neen, niet bij haar weten. Ze is trouwens ouder dan zeventien, begin de dertig, Peter is vierenzestig.
De avond voor de droom stond er op haar antwoordapparaat een berichtje waarin hij zei: ”Ik heb uw raad nodig”. En het eerste wat ze toen dacht was: ”Zijn lief is zwanger.”
Ze had nog geaarzeld om contact met hem te nemen want ze wilde hem liever een lange tijd niet zien. Doch hij klonk zo dramatisch dat ze wilde weten of er iets ernstigs aan de hand was.
Uiteindelijk bleek zijn vraag om advies een dekmantel om haar te zien en het contact te herstellen, waar ze niet op ingegaan is.
Daarna krijgt ze deze droom.
Aruna vraagt haar of ze in de droom ook zo kwaad is.
Nu wordt ze stil. Neen, helemaal niet. In de droom voelt ze juist een oneindige tederheid voor Peter.
Aruna ziet hoe haar ogen nu zacht worden van ontroering.
“Wat  gebeurt er juist in de droom, heb je beelden? “
Niet veel, ze ziet alleen zijn gezicht. Hij praat zelfs niet, het is een woordeloze vraag, maar wel heel duidelijk en helder.
Aruna vraagt haar zijn gezichtsuitdrukking te beschrijven.
Dat kan ze niet, elk woord dat ze uitspreekt lijkt ongepast: vragend, in zichzelf gekeerd, wat somber, beschaamd, onbeholpen… dat is het allemaal niet en toch ook wel.
Aruna herformuleert haar vraag: “Kan je me zijn gezicht beschrijven. Kijk naar zijn gezicht en beschrijf hoe het eruit ziet.”
Ze ziet zijn oude kop, gebruind, doch onder het bruin is zijn huid een beetje grauw, in het midden kaal met rondom wat grijze haren die hun oorspronkelijke kleur nog laten doorschemeren, grijze baard, het hoofd een ietsje naar beneden gebogen…
Als ze zo in de droom naar hem kijkt, is de ontroering er weer.
“Ik hou van hem, ook al heeft hij onze relatie verbroken, als hij me nodig heeft, kan hij op me rekenen.”
Dit zeggende beseft ze dat ze ondanks de pijn die het haar gedaan heeft, ook van zijn verloren lopen bij vrouwen houdt.
Als leraar heeft hij vaak geflirt met zijn adolescente leerlingen en soms was het meer dan flirten. Hij kan zo gegrepen worden door de schoonheid van jonge meisjes en juist in die weerloosheid houdt ze ook van hem. Dit stuk correleert met haar geschiedenis, ook zij heeft als jong meisje relaties gehad met veel oudere mannen. Ze kent de pijn, en ook de schoonheid ervan. En ze kent de schrik en het verlangen om zwanger te worden van een man die je grootvader kan zijn. Dit stuk van haar geschiedenis heeft al eerder een plek gekregen en rust gevonden.

Ze kijkt nu heel ver weg.
Aruna vraagt haar naar het meter worden.
“Misschien verwijst het  naar het afscheid nemen van mijn eigen vruchtbaarheid, de menopauze kondigt zich aan, ik zal nooit een kind van Peter dragen, kan enkel nog meter zijn.”

Aruna brengt in: “Als we er enkel op dit niveau naar kijken, gaan we aan de droom voorbij waarin hij wel degelijk naar jou komt en vraagt je te ontfermen over het ongeboren kindje dat hij verwekt heeft bij een zeventienjarige.”

De vrouw zegt dat er bij haar weten in het waakleven geen sprake is van een zwangerschap. Hij is al vierenzestig en weet niet hoe lang hij nog te leven heeft.
Aruna denkt na en brengt in: “Kan het dat de man in de droom haar steun komt vragen om in deze laatste levensfase nog iets rond te maken?”
Haast onmerkbaar knikt de vrouw.
Aruna onderzoekt de vraag verder.
“De vraag kan niet vanuit het waakleven beantwoord worden. Heeft Peter bij een zeventienjarig meisje een deel van zijn ziel achtergelaten, heeft hij zijn liefde in haar gezaaid en is het meisje op die manier als het ware zwanger van hem? Heeft hij ook de zeventienjarige in haar wakker gemaakt die ontvankelijk is voor de liefde van een oudere man? Weet hij intuïtief dat zijn hang naar jonge meisjes bij de droomster veilig is en vraagt hij haar of zij zich mee over dit deel van zijn ziel wil ontfermen? De ene vraag sluit de andere in, ze horen samen.
Ze ziet de vrouw zachtjes knikken.
Nu Aruna de vraag om meter te worden op zielsniveau behandelt, komt ze tot haar recht en ervaart de droomster de oneindige tederheid die ze ook in de droom ervoer.
En neen, ze wil geen meter zijn. Ze kan nu in zachtheid afscheid nemen van Peter.