DE WATERPUT

       

oorsprong van het verhaal: opleiding droomgids, de taal van het embryo

Tijdens de opleiding droomgids wil Aruna de cursisten vertrouwd maken met de impact van geboortedynamieken en vertelt een droom:
Ik ben bij de geiten en de geiten zijn bij de waterput. In de waterput moet je mensen gooien. Moeke zegt:” Nu ga ik u erin gooien”, en ze doet het en dan  haalt ze mij eruit en gooit me op de mesthoop. Je ziet alleen nog maar mijn geraamte. Ik ben nog niet helemaal dood. Dan word ik weer levend. Moeke zegt: “Nu moet jij mij in de put gooien”. Ik zeg: “Nee, want je wordt niet meer levend.”

In september had één van haar geiten in het hok naast de waterput twee kleintjes gekregen. De droom is dus verbonden met geboorte. Het beeld van de waterput kan je psychodynamisch verbinden met de baarmoeder of nog concreter met het geboortekanaal. Het halen uit de waterput roept het beel van  het geboren worden op, het geraamte de doodsangst bij  geboorte. Uit deze droom is ook duidelijk de eenheidsbeleving van het kind met de moeder af te lezen, ze heeft ook angst dat de moeder gaat sterven.
Heeft dit sterven ook betekenis op een dieper niveau? Is immers elk geboren worden ook een loslaten, een sterven en elk sterven een opnieuw geboren worden? Sterft een mens niet uit de omhullende omgeving van de baarmoeder om geboren te worden? Immers placenta, navelstreng, vliezen en vruchtwater sterven af. Zij hoorden wezenlijk bij de foetus. De functie van deze uitwendige organen zoals ademhaling, stofwisseling, bloedcirculatie, voedselopname wordt nu overgenomen door de inwendige organen. Dr. Jaap van der Wal heeft hier heel mooie, wetenschappelijk onderbouwde inzichten over.
De angst om moeder te verliezen bleef bij deze vrouw ook nageboortelijk doorwerken. Hoewel ze een zeer zelfstandig kind was, een echte plantrekker, raakte ze telkens in paniek als moeder van huis wegging.
Ze panikeerde telkens in overgangssituaties: eerste schooldag, examens, een huis kopen….
Inzicht in geboortedynamiek heeft haar geholpen hier rust in te vinden.

De kracht van bewustzijn is dat wanneer je je eigen dynamieken waar je in vast loopt kent, je er doorheen kan ademen zodat je er niet meer door gegrepen wordt en een andere beweging mogelijk wordt. En sommigen kennen  een moment van genade, waarin paniek wegebt uit je  leven en het vanzelf stroomt.
Of zoals Aruna’s mentor zegt: “Alles wat je van jezelf leert kennen, ben je niet.”

 Ze nodigt haar cursisten uit om in hun droommateriaal op zoek te gaan naar sporen van geboortedynamieken.