DE KRING SLUITEN

 

       

oorsprong van het verhaal: droomwandeling, ziel in beweging

Samen op wandel,  genieten van de natuur. De  bijvoet staat manshoog. Je kan er middenin gaan staan en je laten omhullen door de sterk geur.
Onder een eik wiens takken tot aan de grond reiken wil een vrouw een droom vertellen. Er zijn geen beelden, alleen een gewaarwording van wind die over haar huid streelt.
Aruna vraagt of ze de gewaarwording weer kan toelaten.
Haar gemoed schiet voelt.
“Wat raakt je zo?”
“Het is al zolang geleden dat een man me gestreeld heeft.”
Alle wandelaars worden stil.
Iemand oppert: “Zullen wij je strelen?”
De vrouw schudt haar hoofd, het wekt te veel gêne.
Rondom de eik staat veel jonge berk met fijne twijgen vol zacht blaadjes.
Aruna reikt de vrouw de hand. ” Kom, voel eens hoe zacht. Raak de boompjes aan met je huid, je gezicht, je handen, je benen.”
Een zacht briesje komt hen ter hulp. Alle deelnemers laten zich nu strelen door de wind, de fijne twijgen, het zachte blad…
Huidcontact is zo belangrijk, het stimuleert je sensualiteit en opent  je voor de levenskrachten in de natuur.
Aruna merkt hoe de droomster helemaal ontspant en haar lichaam minder eenzaam is.

Ze wandelen verder. Een man gaat op een omgevallen boom zitten en vertelt zijn droom.
“Een bergkom in het hooggebergte, ver van de bewoonde wereld, verbonden met de hemel. Er is een grote kring mensen, ik ken niemand. Het lijken mij allemaal wijze mensen.
Ik voel me klein en  aarzel, weet niet of ik hier wel hoor te zijn. Wat doe ik hier? Plots vallen de vragen weg. Ik stap naar de kring toe, het is geen beslissing, het gebeurt gewoon. Ik ben degene die de kring sluit, de bijeenkomst kan beginnen. Ik ben heel ontroerd, het is eervol om degene te zijn die de kring sluit.”
De gewijde beelden komen bij iedereen diep binnen.
Aruna krijgt van hem de toestemming de droom ook in andere groepen te delen.

Een jonge vrouw die nieuw is in de groep ‘Ziel in beweging’, waar Aruna werkt met droom- en familieopstellingen”, aarzelt  om binnen te komen. Ze weet niet wat ze hier komt doen en zou zo willen vertrekken.
Aruna zegt: “Zet u even, ik wil je een droom vertellen.”
Wat schichtig neemt ze plaats.
Aruna vertelt de droom die zich afspeelt hoog in de bergkom.
De droom raakt de vrouw.  Ze ontspant en zegt: “Ik kom de kring sluiten.”
Aruna glimlacht.
“En nu je de kring hebt gesloten, wat brengt je hier?”
“Ik wil me verbinden met de levende krachten in de natuur.
De bomen, de lucht, de stenen, de bloemen, het water, de aarde en de dieren… Ik voel me daar zo alleen in en schaam me om dit uit te spreken.”
“Kijk de kring eens rond.”
Schuchter kijkt ze de andere deelnemers één voor één aan.
Aruna zegt: “Dan ben je hier in goed gezelschap.”
Een bevrijdende lach, nu kan ze echt aankomen en ook mens zijn onder de mensen.