TEAMBUILDING

Een team kan maar goed samenwerken als elk op zijn juiste plek staat en de juiste ordening genomen wordt. 
Vanuit  de inzichten van systemisch werk maken we een opstelling van je team en verkennen welke bewegingen er moeten gemaakt worden om te groeien naar een harmonisch team. Harmonie ontstaat wanneer elk goed in contact is met zichzelf en met de groep als geheel. Zo kom je tot een efficiënte en bezielde samenwerking.
Een boeiende ervaring.
Indien gewenst geven we vervolgdagen om het groepsproces verder te begeleiden.

Data:  deze cursus wordt georganiseerd op aanvraag. We werken van 10u tot 16u.
Bijdrage: 80 euro per persoon / per dag
Begeleider: Annamaria Bosmans

Voor meer vragen of inlichtingen, gelieve het contactformulier in te vullen met het vermelden dat het gaat om een ‘Teambuilding’.