HET WONDER VAN DE EENWORDING

Elke dag gebeurt het miljoenen keren, het één worden van zaadcellen en eicel, van het mannelijk een het vrouwelijke.
Deze cursus laat je zien hoe in die éénwording de materiële wereld zich opent naar de geestelijke wereld, hoe ook geest en materie één zijn. Miljoenen wonderen.

Reminiscenties over die éénwording vinden we terug in onze dromen.
Dromen over conceptie (en over de doden) leiden ons naar de grens tussen leven en dood en vormen zo een rijke bron van informatie over de geestelijke wereld. We kunnen hier geen positief wetenschappelijk uitspraken over doen, omdat de geestelijke wereld niet beantwoordt aan de fysische wetten van ruimte en tijd die kenmerkend zijn voor de materiële realiteit. De fenomenologische wetenschap reikt ons een methode aan om hier gefundeerd onderzoek te doen in harmonie met de inzichten uit de positieve wetenschap.
We werken psychodynamisch met oog voor synchroniciteit d.w.z. dat we niet werken  in het oorzaak gevolg schema, wel vanuit  betekenisvolle samenhangen.

In deze opleiding maak je kennis met de droomwerkelijkheid, maar word je niet opgeleid tot droomgids, dat vraagt meer tijd. Ik reik wel inzichten en belevingsoefeningen die je kunnen helpen om mensen te inspireren  op hun zoektocht hoe hun leven vorm te geven met als kernvragen: “Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?”

Deelnemers:
Data: 
Bijdrage:  360 euro

DE PSYCHODYNAMISCHE BETEKENIS VAN DE GULDEN SNEDE VERHOUDING IN BEGELEIDINGSWERK

 In de levende natuur zien we de gulden snede verhouding in vele vormen verschijnen bv schelpen, bloemen, zaden…

De wiskundige formule a:B=B:(a+B) werd die door wijlen dr. Maarten Lietaert Peerbolte psychodynamisch geduid.
Hierbij staat het leidinggevende principe steeds ten dienste van het geheel, zowel in intra- als interpsychische processen.
Zo  leren we  leven in diep respect en verbondenheid met al wat is.
De Gulden Snede vormt de basis van ons opleidings- en begeleidingswerk en leert je werken vanuit gelijkwaardigheid en voeling voor het grotere geheel.
Deze voordracht wordt ook op aanvraag gegeven al dan niet in combinatie met een studiedag waarin ik illustreer aan de hand van  opstellingswerk en/of droomanalyse hoe je kan werken vanuit een Gulden Snede verhouding .
Deelnemers: vanaf zeven deelnemers
georganiseerd op aanvraag
Bijdrage: 90 euro

DE FOETALE PSYCHE

We bouwen verder op de cursus ‘Het wonder van de éénwording’ en verdiepen de inzichten in de foetale psyche er ervaringen bij geboorte. Hierbij schenken we aandacht aan geestelijke aanwezigheden bij conceptie, tweelingverlies voor tijdens en na conceptie en prenate verstoringen.

Deelnemers: vanaf zeven deelnemers hebben die ook ‘het wonde van de éénwording’ hebben gevolgd.
Data:
georganiseerd op aanvraag
Bijdrage: 360 euro