PUBLICATIES

‘Verhalen bij Aruna’ weerpiegelen het best hoe we nu werken bij de Gulden Snede. Al de andere publicaties geven een inijk in de weg daar naartoe. In de opleidingen nemen we je een stuk mee in deze ‘weg daar naartoe’ , de weg naar jouw oorspronkelijke manierr om mensen te begeleiden.

De hut van de natte bever’, een reis langs eenenveertig dromen. Vanuit de fenomenologische gedachte dat het concrete een universele verwijzingswaarde heeft, koos de schrijfster voor een authentiek verhaal om het droomleven inzichtelijk te maken. Met een minimum aan theoretische of technische beschouwingen toont ze ons heel levendig hoe droom- en waakbewustzijn elkaar bevruchten. Ze inspireert de lezers om zelf bewuste dromers te worden en hun droomenergie aan te boren om er het dagelijks leven mee te verrijken

Handboek bij de gelijknamige module Droomgids, de ouders als de poort van de ziel van de opleiding droomanalyse.
De handleiding isgeschreven in functie van de belevingsoefeningen tijdens de opleidingen en dienen als dusdanig gelezen te worden
.

De ouders als poort van de ziel,
handboek bij de opleidingsmodule droom-en familieospellingen. Geschreven aan de hand van refelctie- teksten van cursisten.

KUNSTDOOS

Inipi, een indiaans woord voor zweethut, is de naam van een door de v.z.w uitgegeven kunstdoos vol gedichten, muziek en tekeningen, geïnspireerd op de zweethutceremonie.
Prijs: 15€ + verzendingskosten.

 

‘Het Uilennest’, roman, 283 pag, 2002. Deze kan je online bestellen bij Gopher Publishers.

‘De falluskinderen’, novelle, uitgeverij Christian Morgenstern, 1990, 63 pag.
‘Teloorgang’, novelle, uitgeverij Christian Morgenstern, 1991, 81 pag.
‘In de branding’, dichtbundel, uitgeverij P, 1991, 39 pag.
Deze uitgaven kan je bestellen via De Gulden Snede.