ZIJN BIJ PAARDEN VAN MIRADAL

Samen met de kudde in de weide genieten we van het gouden uur bij zonsopgang.
Onze paarden leven in een kleine kudde.
De kudde helpt ons in het louter zijn, in stilte…
En het kan dat een paard , of heel de kudde in beweging komt.
Gevoelig als ze zijn aan omgevingsenergie,  reageren ze op onze energie en maken van daaruit contact.
We nemen waar wat dit bij ons doet.

De beelden die zo ontstaan bij de kudde zijn verhelderend, troostend, ondersteunend, soms ook verwarrend… steeds helend. Ze blijven nog lang natrillen.

Het wetend veld is een bron van weten die je eigen persoonlijke levenservaring overstijgt. In zijn tijd noemde  Jung dit het collectief onbewuste.
Dromen geven je toegang tot dit wetend veld,  paarden leven in dit wetend veld.
Paarden verschijnen vaak in dromen als dragers van de psyche (de ziel) en lichaam. 

Deelnemers: voor iedereen toegankelijk.
Data van april tot en met september  elke laatste zaterdag van de maand bij avondval om 20u
Bijdrage: 45 euro per keer
wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds betaalt 30 euro per keer.
Begeleiding:
Annamaria 
Inschrijven per mail