ZIJN BIJ PAARDEN VAN MIRADAL

Samen met de kudde in de weide genieten we van het gouden uur bij avondval. De kudde helpt ons in het louter zijn, in stilte…
En het kan dat een paard , of heel de kudde in beweging komt. We nemen waar wat dit bij ons doet.
De beelden die zo ontstaan bij de kudde zijn verhelderend, troostend, ondersteunend, soms ook verwarrend… steeds helend. Ze blijven nog lang natrillen.

Data donderdag 7 september om 20u
zaterdag 7 oktober om 17.30u

Het wetend veld is een bron van weten die je eigen persoonlijke levenservaring overstijgt. In zijn tijd noemde  Jung dit het collectief onbewuste.
Dromen geven je toegang tot dit wetend veld, in het opstellingswerk creëer je een ‘wetend veld’, paarden leven in dit wetend veld. We integreren in ons werk deze verschillende toegangspoorten.

Paarden zijn vluchtdieren. Ze zijn zich voortdurend gewaar van de omgeving en voelen zich het veiligst wanneer de rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde helder is.
Onze paarden leven  in een kleine kudde. Gevoelig als ze zijn aan omgevingsenergie,  reageren ze op de energie in de opstelling en maken van daaruit contact.
Dromen brengen ons vaak bij ons zielsverlangen. Paarden verschijnen vaak in dromen als dragers van de psyche (de ziel) en lichaam. De beweging tussen ruiter en paard is een dans van overgave en leiding nemen, in voeling met de wereld om hen heen. Ook in de opstelling geven we ons over aan de beweging van de paarden en nemen we verantwoordelijkheid voor ons leven. 

 

Deelnemers: voor iedereen toegankelijk.
Data:7 september om 20u
Op aanvraag is het tijdstip voor is veranderd van zondagen naar naar donderdagavonden.
Bijdrage: 45 euro per keer
wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds betaalt 30 euro per keer.
Begeleiding:
Annamaria  en Barbara
Inschrijven per mail