OPLEIDING  WERKEN MET EEN WETEND VELD

 

Deze opleiding wordt niet meer apart aangeboden, de kennis en vaardigheden zijn wel geïntegreerd in de opleiding Droomgids, de ouders als poort van de ziel. Je verwerft inzicht in  de belangrijkste ordeningsprincipes en fenomenen uit  het systemisch werk.
Je leert werken met synchroniciteit (niet oorzakelijke betekenisvolle samenhang herkennen en hanteren) vanuit een fenomenologische grondhouding (aannemen wat verschijnt).
Hierbij  ontwikkel je  een gevoeligheid voor het waarnemen van  lichaamstaal  en van de psychische bewegingen die zichtbaar worden in een opstelling.

Op aanvraag van een groep van minstens vijf personen organiseren we ook een basisopleiding. De deelnemers hebben  de  reeks ‘Ziel in beweging’ gevolgd of  of elders ervaring opgedaan met systemisch werk.
Data:samen af te spreken

Bijdrage:  765 euro voor 17 dagdelen van 3 uur


Specialisatie
– Opstellingen bij de kudde, voor wie al een basisopleiding familieopstellingen heeft gevolgd en al een jaarreeeks Zijn bij paarden heeft bijgewoond.
10 dagdelen
Data: worden samen afgesproken; start vanaf vier kandidaten (die kunnen oefenen in een grotere groep)
Bijdrage: 450 euro voor 10 dagdelen
Begeleiding:  Annamaria
Inschrijven per mail