OPLEIDING  FAMILIE-OPSTELLINGEN

In de opleiding familieopstellingen  leer je levensthema’s  zichtbaar maken in een opstellingsveld en verbinden met familiedynamieken.

Je verwerft inzicht in  de belangrijkste ordeningsprincipes en fenomenen uit  het systemisch werk.
Je leert werken met synchroniciteit (niet oorzakelijke betekenisvolle samenhang herkennen en hanteren) vanuit een fenomenologische grondhouding (aannemen wat verschijnt).
Hierbij  ontwikkel je  een gevoeligheid voor het waarnemen van  lichaamstaal  en van de psychische bewegingen die zichtbaar worden in een opstelling.

Wanneer je deze basis verworven hebt kan je  afhankelijk van je vooropleiding kiezen om je te  specialiseren in droomopstellingen of opstellingen bij de kudde paarden.

Na deze cursus volgt de individuatiefase waarin je je eigen stijl van werken met opstellingen verder ontwikkelt.

1 Deelnemers basisopleiding:   De deelnemers hebben  de  reeks ‘Ziel in beweging’ gevolgd of  of elders ervaring opgedaan met systemisch werk.
Je stelt je kandidaat, vanaf vijf deelnemers gaan we van start.
Data:
13 dagdelen, wordt met de cursisten samen afgesproken.
Bijdrage:  585 euro
Je volgt  tevens negen dagen  ‘Ziel in beweging’ in combinatie met  de nabespreking: 720 euro
Je betaling kan gespreid worden.

2 Specialisatie
– Doomopstellingen
– Opstellingen bij de kudde
10 dagdelen
Data: worden samen afgesproken; start vanaf vier kandidaten (die kunnen oefenen in een grotere groep)
Bijdrage: 450 euro voor 10 dagdelen
Begeleiding:  Annamaria

Gelieve het contactformulier in te vullen.

7 + 10 =