LEVENSTHEMA’S EN DROMEN

Niets is zo mooi als een verhelderend gesprek waar je vanuit de ontmoeting met de ander kan zijn wie je bent.
Hoe groter je zelf-bewustzijn, hoe groter je innerlijk weten, hoe ge-wetensvoller je in het leven staat.
Niet zelden kom je in contact met de grote levensvragen: “Wie ben ik, waar kom ik vandaan waar, ga ik naartoe…?” Droomonderzoek brengt daar verrassende inzichten.
Je zal uitgenodigd worden om ook je droomleven te integreren in je waakleven. Dromen vormen een rijke bron van zelfinzicht en levensinspiratie. Iedereen droomt, maar niet iedereen is er zich van bewust.
En sommigen houden het liever bij hun waakbewustzijn, ook goed, het is jouw leven.
Zijn wie je bent in al zijn verscheidenheid, is vaak een thema in deze gesprekken.

Datum: op afspraak
Bijdrage:
45 euro
wie een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ontvangt betaalt 25 euro
Begeleiding: 
Annamaria