Inschrijven

Heb je een vraag of wil je – je graag inschrijven voor één van onze activiteiten? Gelieve dan het contactformulier in te vullen en wij proberen zo spoedig mogelijk te antwoorden.

12 + 6 =

ONZE BEGELEIDERS

Annamaria Bosmans

Vaste Begeleider
Annamaria is geboren in 1958.Het verkennen van de rijkdom van het bewustzijn begon reeds in de humaniora met de lessen in hatha-yoga, die jarenlang een dagelijks praktijk zijn geweest.
Tijdens haar  studies Criminologie had ze het voorrecht les te krijgen van prof. Steven de Batselier. Tijdens zijn colleges nodigde hij de gastdocenten dr. Maarten Lietaert Peerbolte en prof. dr. Jaap van der Wal uit. Deze drie mensen hebben veel betekend voor haar droomonderzoek.
Steven was één van de weinige profs die zijn studenten buiten het positief wetenschappelijk kader fenomenologisch leerde kijken, leerde waar-nemen wat er verschijnt. Hij stelde zich niet tegenover de werkelijkheid maar leerde hoe een participerende grondhouding noodzakelijk is om meer werkelijkheid toe te laten. Hij leerde hoe de fenomenologie de positieve wetenschappen insluit, waar deze laatste vaak de neiging heeft de fenomenologie uit te sluiten.
Van Maarten leerde ze psycho-energetisch  naar dromen kijken en hij gaf haar een inblik hoe de eerste bewegingen van de psyche reeds ontstaan bij conceptie, of zelfs voor conceptie. Dit psychodynamisch kijken heeft ze verder uitgebouwd in haar werk en neergeschreven in ‘Droomgids, de ouders als poort van de ziel’
Om ook fysiek meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt bij conceptie verdiepte ze zich in de spirituele embryologie van dr. Jaap van der Wal. Bij hem leerde ze de ‘kracht van het denkbare’ hanteren en  schoolde ze zich me verder in de fenomenologische methode.
Wibe Veenbaas leerde haar de diepte van haar begeleider zijn te nemen en gaf haar relatiebegeleidingen meer fundament.
Door de rijkdom van haar denkkader kan ze diverse inzichten en technieken uit opleidingen en workshops in o.a. de bio-energetica, tantra-yoga, familieopstellingen, professionele begeleiding, relatiebegeleiding en natuurbeleving  in haar droomwerk integreren. De zweethutceremonies krijgen hierbij een aparte plek.
Ze begeleidt al jarenlang mensen via droomonderzoek. Deze overvloedige bron van levensinspiratie wint aan kracht door ze met anderen te delen.
Binnen de Gulden Snede is ze verantwoordelijk voor de geïntegreerde opleiding ‘droomanalyse, systeemopstellingen en natuurbeleving’.
guldensnede@telenet.be

Jana Horemans

Vaste Begeleider
Ze werd geboren in 1983 in de bossen rond Leuven. Studeerde beeldende kunsten en daarna kleuteronderwijs. Momenteel werkt ze als kleuterleidster in een Steinerschool. Ze volgde reeds op jonge leeftijd de opleiding droomanalyse.
De natuurpracht  en de paardenwereld maakten als kind reeds een belangrijk deel uit van haar leven, evenals zweethutceremonies en dromen.
Ze leerde eerst in de manege rijden, volgde verschillende paardenkampen en kwam vele jaren later bij de IJslandse paarden terecht, lieve, krachtige, kleine paarden die bovendien nog een extra gang hebben, de tolt. Met hen volgde ze verscheidene workshops Akasha rijkunst.
Ze is de oprichtster van ‘Paarden van Miradal’, een kudde Ijslanders die op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden wordt. Alle paarden zijn door haar zelf ingereden.
De Gulden Snede werkt sinds 2010 samen met Paarden van Miradal
jana_horemans@hotmail.com

Nobby Thys

Vaste Begeleider
Zag het levenslicht in 1973 in de Limburgse kempen, goed voorzien van natuur, een belangrijke inspiratiebron.
In 2000 bracht emotioneel lichaamswerk beweging in zijn leven.
Hierna kwam de keuze voor holistic pulsing, mannenactiviteiten, droomgids, systemische opstellingen,…
Daaruit groeide de praktijk PUDROMA: PUlsing, DOoombegeleiding, Opstellingen, Mannenactiviteiten, Aarde (wandelcoaching).
Binnen de Gulden Snede is hij verantwoordelijk voor  de open avond droom- en familieopstellingen.
nobby.thys@scarlet.be

Wim Pauwels

Vuurman
Geboren in 1953. Behoorde tot de eerste zweethutgroep in de lage landen onder leiding van Lame Deer.   Bij hem leerde hij de oorspronkelijke liederen. Is zelf een geboren  vuurman en draagt met veel hart en ziel zorg voor onze seizoenszweethutten en verrijkt ze metzijn klankspel.

 

 

Jaap Van der Wal

Gastdocent
Officieel: Dr J.C. van der Wal, arts. Ik ben geboren op 17 februari 1947. In 1973 ben ik als arts afgestudeerd. Daarna ben ik aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Ik heb gewerkt als docent aan de medische opleiding te Utrecht en Maastricht en aan paramedische opleidingen (o.a fysiotherapie, verpleegkunde en verloskunde), maar ben ook actief geweest als wetenschappelijk onderzoeker.  Mijn belangrijkste interessegebied is echter de embryonale ontwikkeling van de mens met alles wat daarmee samenhangt, zoals evolutie en genetica en dat alles in de context van mensbeeld en wetenschapsfilosofie.  Belangrijke inspiratiebronnen zijn voor mij de naast de antroposofie van Rudolf Steiner het werk van Jan Hendrik van den Berg en andere fenomenologen. Het is vooral via de fenomenologische benadering van Goethe dat ik probeer een brug te slaan tussen spiritualiteit en geesteswetenschap enerzijds en positivistische natuurwetenschap anderzijds. Ik pas dat vooral toe op het gebied van de voorgeboortelijke ontwikkeling van de mens. Ik geef cursussen ‘Embryo in Beweging’ aan leken, maar ook aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten.