HET WONDER VAN DE EENWORDING
Het éénworden van hemel en aarde, van lichaam en ziel, het mannelijke en het vrouwelijke… een wonder gebeuren dat aan de basis ligt van ons leven.
Psychodynamieken die bij conceptie ontstaan doorstromen ons verdere leven.
Ik geniet het voorrecht geschoold te zijn door twee grote leermeesters, wijlen dr. Maarten Lietaert Peerbolte, die me vroeg de fakkel op mijn beurt door te geven, en  dr. Jaap van der Wal die al jarenlang zijn embryosofie  kenbaar maakte bij de Gulden Snede.
De grootsheid van hun werk kan ik niet evenaren, maar ik kan hun kennis wel laten doorstromen naar ervaren begeleiders.
Dit is een cursus voor mensen die reeds mensen begeleiden en  hierin de grote levensvragen meenemen: wie ben ik , waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe… ? Vragen die ons verbinden met het groot mysterie.

data: start 23 september, wekelijks 7 maandagen van 18.30u tot 21u
deelnemers: maximum zeven
ervaring hebben met begeleidingswerk

bijdrage:
315 euro