Na dertig jaar wordt het tijd de fakkel door te geven. De driejarige opleiding start opnieuw in september 2024 onder leiding van Barbara van Dael en supervisie van Annamaria Bosmans. De structuur van de opleiding wordt behouden
Onderstaande tekst geldt voor de huidige opleiding, verzorgd door Annamaria en die nog loopt tot eind 2024.
In juni wordt die vervangen door Barbara’s tekst, zij zal haar eigen accenten leggen.
www.Keramiekserai.com
barbara@keramiekserai.com

DROOMGIDS, de ouders als poort van de ziel

Dromen zijn verhalen van de ziel, ze verbinden de geestelijke wereld met de materiële wereld en vormen zo een rijke bron van levensinspiratie. In deze opleiding leer je al je interpretaties en kaders zo veel mogelijk los te laten en  ontwikkel je de kunst om de droombeelden zo zuiver mogelijk waar te nemen, lees voor waar aannemen, oefen je het vermogen om te zijn bij wat is, en ontstaat er als vanzelf een beweging die je leven ten goede komt.
In dit waarnemen ontmoet je tevens  de levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?
 Dromen helpen ons bezield te leven en een rijke persoonlijkheid te ontwikkelen
Je zal  in de grote zielwereld droomhelpers, archetypen, de overledenen, dieren…  ontmoeten en leren hoe met hen om te gaan.
Tijdens dit leerproces staat het je eigen functioneren als droomgids centraal.

PROGRAMMA OPLEIDING DROOMGIDS

We komen tweewekelijks 37 keer samen op maandagavond van 18u tot 21u.
Als het voor alle deelnemers kan, wordt er een moment overdag gezocht.

Deelnemers :van 2 tot 6 deelnemers
Start: donderdag 21 april  2022 om 18u
Om medische redenen is de op start uitgesteld naar 26 september

Deel 1: droominitiatie 7 sessies
Tijdens deze sessies verken je je eigen droomwereld onder begeleiding van Annamaria en Barbara

Deel 2 fenomenologische waarnemen 5 sessie
Hier leer je voor waar aannemen wat er in de droom verschijnt.

Deel 3 omgaan met synchroniciteit 7 sessies
Hoe verbind je de droomgebeurtenissen met je waakleven? Je leert buiten het oorzaak-gevolg schema denken en omgaan met betekenisvolle samenhangen. Je verlaat de begrenzingen van ruimte en tijd, van leven en dood…

Deel 4 psychodynamisch werken 9 sessies
Hier krijg je inzicht in  de bewegingen van de psyche, die vaak al ontstaan bij conceptie, en hoe je ze kan herkennen in dromen.

Je ontwikkelt de vaardigheid om te werken vanuit  de gulden snede verhouding.
Deel 5 systemisch denken 9 sessies
Hier leer je systemische dynamieken  herkennen en verbinden met droomonderzoek.

 

 Na deze cursus volgt de individuatiefase. Tijdens deze fase integreer je het droomwerk in je eigen praktijk en ontwikkel je een eigen stijl in het begeleiden van clienten op hun reis in de droomwereld. Na het beëindigen van deze fase krijg je een getuigschrift ‘Droomgids’. Deze fase omvat 23 sessies

Deelnemers droomgids: maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Data: start  26 september 2022
We komen 37 keer samen, tweewekelijks op maandagavond van 18u tot 21u tenzij samen een ander moment wordt afgesproken.

Bijdrage: 1850 euro
mensen die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ontvangen kunnen deelnemen aan halve prijs
Deelnemers individuatiefase: 23 sessie samen af te spreken
Bijdrage:
1150 euro
Begeleiding: Annamaria en Barbara