DE GULDEN SNEDE VERHOUDING

a : B = B : (a + B)
kind : Ouder = Ouder : (kind + Ouder)
cliënt : Begeleider = Begeleider : (cliënt + Begeleider)
materiële : Geestelijke = Geestelijke : (materiële + Geestelijke)
geestelijke : Materiële = Materiële :  (geestelijke + Materiële)
man : Vrouw = Vrouw : (man + Vrouw)
vrouw : Man = man : (vrouw + Man)

Het integreren van inzichten van mijn grote leermeesters en deze vormgeven in de droomopleiding heeft gezorgd voor een rijke humuslaag waaruit nieuw leven kan ontstaan. Ik kom in een fase waar het accent meer ligt op zijn dan op doen Er komen veel mensen op mijn pad die al een hele weg gegaan zijn. Hun thema’s en vragen zijn als zaad dat valt in de rijke aarde van de Gulden Snede om te kiemen en open te bloeien. Zo ontstond uit een onverwachte vraag de voordracht over de ‘Psychodynamische betekenis van De Gulden Snede’ verhouding, kreeg de vijfdaagse vervolgopleiding ‘Het Wonder van de Eenwording’ vorm en de driedaags ‘De Foetale Psyche’.

Dus: welkom en dank je wel voor jullie vragen. Aan jouw team of vereniging kunnen wij ook supervisie of vervolgopleiding op maat aanbieden.

De Psychodynamische Betekenis van de Gulden Snede Verhouding in Begeleidingswerk

Door het SKB gecertificeerd voor 12 studie – uren

In de levende natuur zien we de gulden snede verhouding in vele vormen verschijnen bv schelpen, bloemen, zaden…
De wiskundige formule a:B=B:(a+B) is een wiskundige formule de door wijlen dr. Maarten Lietaert Peerbolte psychodynamisch geduid werd.
Hierbij staat het leidinggevende principe steeds ten dienste van het geheel, zowel in intra- als interpsychische processen
Zo  leren we  leven in diep respect en verbondenheid met al wat is.
De Gulden Snede vormt de basis van ons opleidings- en begeleidingswerk en leert je werken vanuit gelijkwaardigheid en voeling voor het grotere geheel.
Deze voordracht wordt ook op aanvraag gegeven al dan niet in combinatie met een studiedag waarin ik illustreer aan de hand van  opstellingswerk en/of droomanalyse hoe je kan werken vanuit een Gulden Snede verhouding .
Data: zaterdag 2 december van 10u tot 12u
Bijdrage: 15 euro
Inschrijven: Contactformulier in te vullen

Deze voordracht wordt op aanvraag ook als volledige studiedag gegeven
Dan ze is door het SKB gecertificeerd voor 12 studiepunten

Bijdrage: 100 euro voor bedrijven/ 80 voor particulieren

 

Het wonder van de Eenwording

Door het SKB gecertificeerd voor 87 studie – uren

Elke dag gebeurt het miljoenen keren, het één worden van zaadcellen en eicel, van het mannelijk een het vrouwelijke.
Deze cursus laat je zien hoe in die éénwording de materiële wereld zich opent naar de geestelijke wereld, hoe ook geest en materie één zijn. Miljoenen wonderen.

Reminiscenties over die éénwording vinden we terug in onze dromen.
Dromen over conceptie (en over de doden) leiden ons naar de grens tussen leven en dood en vormen zo een rijke bron van informatie over de geestelijke wereld. We kunnen hier geen positief wetenschappelijk uitspraken over doen, omdat de geestelijke wereld niet beantwoordt aan de fysische wetten van ruimte en tijd die kenmerkend zijn voor de materiële realiteit. De fenomenologischewetenschap reikt ons een methode aan om hier gefundeerd onderzoek te doen in harmonie met de inzichten uit de positieve wetenschap.
We werken psychodynamisch met oog voor synchroniciteit d.w.z. dat we niet werken  in het oorzaak gevolg schema, wel vanuit  betekenisvolle samenhangen.

In deze vervolgopleiding maak je kennis met de droomwerkelijkheid, maar word je niet opgeleid tot droomgids, dat vraagt meer tijd. Ik reik wel inzichten aan vanuit de droomwereld, die je kunnen helpen om mensen te inspireren  op hun zoektocht hoe hun leven vorm te geven met als kernvragen: “Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?”

Data: 2x 2 dagen en een supervisiedag
In 2017:
najaar
Deel 1: 13 en 14 oktober van 10u tot 16u
Deel 2: 1 en 2 december van 10u tot 16u
Supervisiedag:  13 januari van 10u tot 17u

Bijdrage:  600 euro voor bedrijven / 480 voor particulieren

 

 

Download hier de cursustekst van ‘Het Wonder van de Eenwording’

DE FOETALE PSYCHE

We bouwen verder op de cursus ‘Het Wonder van de Eenwording’ en verdiepen de inzichten in de foetale psyche er ervaringen bij geboorte. hierbij schenken we aandacht aan geestelijke aanwezigheden bij conceptie, tweelingverlies voor tijdens en na conceptie en prenate verstoringen.

Data: een tweedaagse en een evaluatie en supervisiedag
December 2016: volzet
In 2017: op aanvraag

Bijdrage: 300 euro voor bedrijven/ 240 euro voor particulieren