Verhalen Bij Aruna

Kom, zet je bij het vuur en vertel me je verhaal

Verhalen die verteld willen worden maar blijven sluimeren, belemmeren je levensstroom. Soms komen de woorden pas vele jaren later, of ben je te beschaamd om ze te vertellen, of bang dat er niemand  luistert …  Kom en vertel je verhaal, we zullen samen luisteren en het zal  meewaaien met de wind, neerdwarrelen op de aarde… het zal tot humus vergaan en dorre aarde vruchtbaar maken.

In onze begeleidingen en opleidingen zijn de droomwereld, natuurbeleving en familieopstellingen met elkaar verweven.
Al wat ik schrijf is waar gebeurd. Niet in de feitelijkheid, dan zou ik het beroepsgeheim en mijn eigen privacy schenden, wel in het wezenlijke dat verteld wil worden.
Dit vertellen wil ik in zijn groei met jullie delen. Wie met open hart luistert naar levensverhalen verbindt zich met het mysterie van het leven.
De activiteit die aan  de oorsprong ligt van het het verhaal staat  vermeld.

Intense gebeurtenissen leiden me in het jaar 2017 naar de bron van ‘Verhalen bij Aruna’.
In het archief zijn ze gerangschikt  niet in volgorde van publicatie maar volgens  het levenswiel: de windrichtingen, het  jaargetijde waarin ze ontstaan zijn of waaraan het thema zijn kracht ontleend of de levensfase van de mens  waarin het betreffende verhaal thuis hoort.
En in wezen waaien alle winden waaien er doorheen, daarom veranderen de verhalen soms van plek.
Ook de paarden-beelden horen niet specifiek bij één verhaal, ze zwerven doorheen de bundel.
begin februari: NO, lichtmis, de ochtendstond, conceptie
midden maart:O, begin van de lente, ochtend, geboorte
begin mei: ZO  volle lente, voormiddag, adolescentie
midden juni: Z begin van de zomer, middag, jong volwassenheid
begin augustus: ZW, midden van de zomer, namiddag,overgangsjaren;
half september: W, begin van de  herfst, avond,ouderdom
begin november: NW, volle herfst,net voor het donker wordt, sterven
half december: N, begin winter, nacht, geestelijke wereld
Annamaria

Met dank aan Christophe Denys, beeldend kunstenaar en begeleider van mannengroepen, voor zijn beeldend werk.

AFSCHEIDSBRIEF

AFSCHEIDSBRIEF   Ze zijn samen bij Aruna: zijn geliefde, zijn moeder, zijn zus, zijn hartsvriend.Vol tranen geven ze haar de afscheidsbrief.Zal ik hem voorlezen?Ze knikken. ik ben heengegaanvraag u niet af waaromik weet het nietjullie liefde heeft mij gesterktom...

Lees meer

GEKERFDE HANDEN

GEKERFDE HANDEN Een vrouw brengt een droom in, ze weet nog maar één beeld.“Ik word wakker met pijn aan mijn handen, alsof erin gekerfd is. Nog half slapend legt  ze haar handen tegen elkaar en langzaam komt het...

Lees meer

de tijger

.  DE TIJGER Oorsprong van het verhaal: Ziel in beweging Ik zie een grote tijger, heel groot. Ik zou hem kunnen aanraken. Hij kijkt me recht in de ogen, niet bedreigend, wel gevaarlijk. Ik huiver, voel zijn immense kracht die langzaam bezit van me neemt. Ik ben...

Lees meer

de moedergroep

.  DE MOEDERGROEP Met vijf zijn ze, vier vrouwen en één man.Ze  noemen zich de moedergroep. Hij noemt zich een moederlijke man. Zijn vrouw is thuis gebleven tot de kindjes drie waren, daarna is hij  deeltijds gaan werken zodat er voldoende tijd is voor de kinderen....

Lees meer

mishandeld

.  Een mooie man.Een wanhopige man. Hij wordt door zijn vrouw vernederd en fysiek mishandeld.Als hij durft op te stappen, dreigt ze hem aan te geven voor seksueel misbruik van zijn kind.Wanneer ze hem slaat, weigert hij terug te vechten. Hij wil zijn dochtertje van...

Lees meer

ooievaarsvrouw

OOIEVAARSVROUW "Een open plek in een bos. Rondom zijn allemaal bomen. In het midden is een vuur. Er staan twee auto’s  tegenover elkaar. Mijn levensgezel is er ook, we zitten elk in een auto.Eén zijflank  van de auto’s is helemaal open naar het vuur.Plots staat er een...

Lees meer

de ontheemden

ONTHEEMD Aruna kijkt uit over het zwanenmeer… hoe de zwanen varen over het water. Het geeft haar rust. In haar mijmeringen verschijnen ze, de ontheemden. Velen hebben haar al bezocht. Mooie mensen… die onthecht en bezield leven… dicht bij de natuur …tuinen vol wilde...

Lees meer

De voetwassing

DE VOETWASSING Oorsprong van het verhaal: opleiding droomgids, ziel in beweging Een jonge vrouw komt al een tijd naar de groep ziel in beweging. een groot thema is haar zoektocht naar een man die haar een kindje wel geven.Ze brengt volgende droom in. ‘Ik ben in Indië....

Lees meer

IK ZIE HET HARTJE KLOPPEN

IK ZIE HET HARTJE KLOPPEN In de opleiding droomgids waarin ze ook conceptiedynamieken verkennen,  brengt een cursist een bijzonder droom in. Ik zit met mijn geliefde op mijn grote sofa in mijn living. We kijken beiden naar de grote ruiker pioenrozen die in een glazen...

Lees meer

Contacteer Ons

Guldensnede

0474 269 599

guldensnede@telenet.be