OPSTELLINGEN BIJ PAARDEN VAN MIRADAL

Het wetend veld is een bron van weten die je eigen persoonlijke levenservaring overstijgt. In zijn tijd noemde  Jung dit het collectief onbewuste.
Dromen geven je toegang tot dit wetend veld, in het opstellingswerk creëer je een ‘wetend veld’, paarden leven in dit wetend veld. We integreren in ons werk deze verschillende toegangspoorten.

Paarden zijn vluchtdieren. Ze zijn zich voortdurend gewaar van de omgeving en voelen zich het veiligst wanneer de rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde helder is.
Onze paarden leven  in een kleine kudde. Gevoelig als ze zijn aan omgevingsenergie,  reageren ze op de energie in de opstelling en maken van daaruit contact.

Dromen brengen ons vaak bij ons zielsverlangen. Paarden verschijnen vaak in dromen als dragers van de psyche (de ziel) en lichaam. De beweging tussen ruiter en paard is een dans van overgave en leiding nemen, in voeling met de wereld om hen heen. Ook in de opstelling geven we ons over aan de beweging van de paarden en nemen we verantwoordelijkheid voor ons leven. 

Afhankelijk van je vraag en het aantal deelnemers werken we met familieopstellingen, dromen, gaan we met paarden op wandel, …
De beelden die ontstaan bij de kudde zijn verhelderend, troostend, ondersteunend, soms ook verwarrend… steeds helend. Ze blijven nog lang natrillen.

 

 Deelnemers: voor iedereen toegankelijk, van 1 tot 5 deelnemers  
Data: zondag 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni van 9u tot 12u
Bijdrage: 45 euro per keer, 150 euro voor de hele reeks.
wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds betaalt 30 euro
Begeleiding:
Annamaria Bosmans en Jana Horemans
Inschrijven
: Gelieve het contactformulier hier naast in te vullen.

4 + 12 =