OPSTELLINGEN BIJ DE KUDDE

Het wetend veld is een bron van weten die je eigen persoonlijke levenservaring overstijgt. In zijn tijd noemde  Jung dit het collectief onbewuste.
Dromen geven je toegang tot dit wetend veld, in het opstellingswerk creëer je een ‘wetend veld’, paarden leven in dit wetend veld. Hoe kunnen we deze verschillende toegangspoorten integreren?

Paarden zijn vluchtdieren. Ze zijn zich voortdurend gewaar van de omgeving en voelen zich het veiligst wanneer de rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde helder is.
Onze paarden leven  in een kleine kudde. Gevoelig als ze zijn aan omgevingsenergie,  reageren ze op de energie in de opstelling en maken van daaruit contact. Bij gebeurlijke energetische verstoringen in een opstelling, bewegen ze van nature naar een oplossing waarin de rangorde, samenwerking en  communicatie zich kan herstellen.
Dit kan verhelderend, troostend, ondersteunend en soms ook verwarrend zijn. Steeds ontstaan helende beelden die nog lang blijven natrillen.


Dromen brengen ons vaak bij ons zielsverlangen. Paarden verschijnen vaak in dromen als dragers van de psyche (de ziel) en lichaam. De beweging tussen ruiter en paard is een dans van overgave en leiding nemen, in voeling met de wereld om hen heen. Ook in de opstelling geven we ons over aan de beweging van de paarden en nemen we verantwoordelijkheid voor ons leven. 

Tijdens deze dagen word je  uitgenodigd tot  een kosmisch existentialisme, een bestaan  in harmonie met het grotere geheel. 

Deelnemers: voor iedereen toegankelijk, maximum 5 deelnemers  
Data: zaterdag van 14u tot 17.30u: 23 maart, 20 april, 25 mei, 8 juni, 7 september, 5 oktober 2019
Bijdrage: 45 euro
Begeleiding: 
Jana Horemans en Annamaria Bosmans 
Inschrijven
: Gelieve het contactformulier hier naast in te vullen.

10 + 7 =