INFO EN INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen

 

 


SECRETARIAAT

F. Crabbéstraat 47
B-3050 Oud-Heverlee
België
guldensnede@telenet.be
Tel (België) +32(0)474 269 599
Rekeningnummer: KBC 734-3773625-43
IBAN BE66734377362543
SWIFT of BIC code KREDBEBB
Ondernemingsnummer: BE 0454 848 638

De groepsactiviteiten en de individuele sessie bij Annamaria Bosmans gaan door in de Beverruimte, tenzij anders vermeld.
Hazenfonteinstraat 3
Oud-Heverlee

De betalingen worden opgevolgd door Lea Van Langenhoven: 0479 415 900
E-mail: adminguldensnede@skynet.be

Top

INDIVIDUELE AFSPRAKEN EN INSCHRIJVINGEN VOOR GROEPEN

Indiviuele afspraken bij Annamaria Bosmans reserveer je per mail: guldensnede@telenet.
Nieuwe cliënten dienen hun gegevens te registreren.

Als je cliëntgegevens nog niet geregistreerd zijn, dien je deze eerst in te vullen. Binnen de 24 uur wordt je registratie geactiveerd en kun je een afspraak vastleggen.
Je kunt tot 48 uur voor de afspraak annuleren. Daarna moet je per mail annuleren en betaal je de helft van je sessie. Niet geannuleerde afspraken moeten volledig worden betaald.

Inschrijvingen voor groepsactiviteiten gebeuren bij voorkeur online.
Inschrijven: klik hier om je online in te schrijven of schrijf je in per e-mail op guldensnede@telenet.be
Na je inschrijving krijg je een factuur toegestuurd. Je dient je inschrijving te bevestigen door binnen de 14 dagen je voorschot te betalen. Annuleren moet minstens tien dagen op voorhand.

De groepsactiviteiten en de individuele sessie bij Annamaria Bosmans gaan door in de Beverruimte, tenzij anders vermeld.

Hazenfonteinstraat 3
Oud-Heverlee
Tel (België) +32(0)474 269 599
guldensnede@telenet.be

Top

LIDMAATSCHAP

We kunnen werken tegen democratische prijzen door onze cursussen enkel open te stellen voor leden van de Gulden Snede vzw. Je kunt lid worden door je op de eerste dag dat je aan een activiteit deelneemt in te schrijven op de ledenlijst. Wie zich inschrijft op de ledenlijst verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement. Je lidmaatschap geldt voor het lopende werkjaar. De ledenlijst wordt niet openbaar gemaakt.

Top

INKOMENSCATEGORIEËN

We willen voor iedereen bereikbaar zijn.
Je kan een sociaal tarief aanvragen bij Lea van Langenhoven als je inkomen minder is dan 1400 euro. Voor gehuwden en samenwonenden geldt het samengevoegd netto maandinkomen gedeeld door twee.

Top

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Je bent lid door je in te schrijven op de lijst van toegetreden leden de eerste dag dat je aan een activiteit deelneemt.
2. Je lidmaatschap geldt voor het lopende werkjaar gaande van 1 januari tot 31 december.
3. De ledenlijst wordt niet openbaar gemaakt.
4. Elk lid neemt deel aan de activiteiten op eigen verantwoordelijkheid.
5. Men praat niet over het proces van medecursisten met derden, wat in de groep gebeurt, blijft in de groep; enkel over de eigen beleving kan je met derden praten.
6. Elk lid verbindt zich ertoe de gebruikte ruimten mee schoon te houden.
7. Individuele sessies moeten meer dan 48 uur op voorhand worden afgezegd. Zo niet worden ze voor de helft verrekend op de factuur die maandelijks wordt opgestuurd. Niet geannuleerde sessies worden volledig betaald.
8. Je bent ingeschreven voor een groepsactiviteit na betaling van een  voorschot van 50 euro. Het volledige bedrag moet twee weken voor aanvang van de cursus worden gestort. Annuleren dient minstens 10 dagen op voorhand te gebeuren, het voorschot wordt beschouwd als vergoeding voor de administratiekosten en wordt niet terugbetaald.
9. Betalingen gebeuren enkel bij overschrijving, binnen de 15 dagen na verzending van de factuur en met duidelijke vermelding van de activiteit.
Bij laattijdige betaling wordt er een herinneringsfactuur gestuurd en stijgt het bedrag met 10%.
10. We zijn een studie- en opleidingscentrum. De door de leden ingebrachte dromen kunnen gebruikt worden als didactisch materiaal, hierbij worden wel alle identiteitsgegevens weggelaten. Indien je dit niet wil, moet je dit schriftelijk laten weten.
11. Leden krijgen maandelijks de nieuwsbrief toegezonden.

Top

Home