DROOMGIDS, de ouders als poort van de ziel

Dromen zijn verhalen van de ziel.
Droomonderzoek verbindt je met de grote levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe?
Ze helpen ons bezield te leven en een rijke persoonlijkheid te ontwikkelen
Je zal  in de grote zielwereld droomhelpers, archetypen, de overledenen, dieren…  ontmoeten en leren hoe met hen om te gaan.
Tijdens dit leerproces staat het je eigen functioneren als droomgids centraal.

PROGRAMMA OPLEIDING DROOMGIDS

We komen in de even weken 37 keer samen op maandagavond van 18u tot 21u.
Als het voor alle deelnemers kan, wordt er een moment overdag gezocht.
Mensen die al een eigen praktijk  kunnen ook een individueel traject volgen.
Deelnemers :van 1 tot 6 deelnemers
Start: maandag 15 maart 2021 om 18u
Deel 1: droominitiatie 7 sessies
Tijdens deze sessies verken je je eigen droomwereld onder begeleiding van Annamaria

Deel 2 fenomenologische waarnemen 5 sessie
Hier leer je voor waar aannemen wat er in de droom verschijnt.

Deel 3 omgaan met synchroniciteit 7 sessies
Hoe verbind je de droomgebeurtenissen met je waakleven? Je leert buiten het oorzaak-gevolg schema denken en omgaan met betekenisvolle samenhangen. Je verlaat de begrenzingen van ruimte en tijd, van leven en dood…

Deel 4 psychodynamisch werken 9 sessies
Hier krijg je inzicht in  de bewegingen van de psyche, die vaak al ontstaan bij conceptie, en hoe je ze kan herkennen in dromen.

Je ontwikkelt de vaardigheid om te werken vanuit  de gulden snede verhouding.
Deel 5 systemisch denken 9 sessies
Hier leer je familiedynamieken  herkennen en verbinden met droomonderzoek.

Na deze cursus volgt de individuatiefase. Tijdens deze fase ontwikkel je je eigen stijl in het begeleiden van clienten op hun reis in de droomwereld. Na het beëindigen van deze fase krijg je een getuigschrift ‘Droomgids’.

Deelnemers droomgids: maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Data: start  15 maart 2021
We komen 37 keer samen, tweewekelijks op maandagavond van 18u tot 21u tenzij samen een ander moment wordt afgesproken.

Bijdrage: 1850 euro
mensen die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ontvangen kunnen deelnemen aan halve prijs


Begeleiding:
Annamaria