Verhalen Bij Aruna
Een klik op onderstaande de tags brengt je bij een passend verhaal,
Een klik op de maand bij een verhaal verbonden met de tijd van het jaar.

Kom, zet je bij het vuur en vertel me je verhaal

Verhalen die verteld willen worden maar blijven sluimeren, belemmeren je levensstroom. Soms komen de woorden pas vele jaren later, of ben je te beschaamd om ze te vertellen, of bang dat er niemand  luistert …  Kom en vertel je verhaal, we zullen samen luisteren en het zal  meewaaien met de wind, neerdwarrelen op de aarde… het zal tot humus vergaan en dorre aarde vruchtbaar maken.

In onze begeleidingen en opleidingen zijn de droomwereld, natuurbeleving en familieopstellingen met elkaar verweven.
Al wat ik schrijf is waar gebeurd. Niet in de feitelijkheid, dan zou ik het beroepsgeheim en mijn eigen privacy schenden, wel in het wezenlijke dat verteld wil worden.
Dit vertellen wil ik in zijn groei met jullie delen. Wie met open hart luistert naar levensverhalen verbindt zich met het mysterie van het leven.
De activiteit die aan  de oorsprong ligt van het het verhaal staat  vermeld.

Intense gebeurtenissen leiden me in het jaar 2017 naar de bron van ‘Verhalen bij Aruna’.
In het archief zijn ze gerangschikt  niet in volgorde van publicatie maar volgens  het levenswiel: de windrichtingen, het  jaargetijde waarin ze ontstaan zijn of waaraan het thema zijn kracht ontleend of de levensfase van de mens  waarin het betreffende verhaal thuis hoort.
En in wezen waaien alle winden waaien er doorheen, daarom veranderen de verhalen soms van plek.
Ook de paarden-beelden horen niet specifiek bij één verhaal, ze zwerven doorheen de bundel.
begin februari: NO, lichtmis, de ochtendstond, conceptie
midden maart:O, begin van de lente, ochtend, geboorte
begin mei: ZO  volle lente, voormiddag, adolescentie
midden juni: Z begin van de zomer, middag, jong volwassenheid
begin augustus: ZW, midden van de zomer, namiddag,overgangsjaren;
half september: W, begin van de  herfst, avond,ouderdom
begin november: NW, volle herfst,net voor het donker wordt, sterven
half december: N, begin winter, nacht, geestelijke wereld
Annamaria

Met dank aan Christophe Denys, beeldend kunstenaar en begeleider van mannengroepen, voor zijn beeldend werk.

MIJN ZUSJE

MIJN ZUSJE Een man vertelt Aruna een droom over zijn gestorven zusje. De droom verbaast hem. Hij is vijfendertig nu, zij is gestorven toen hij twaalf was. Drieëntwintig jaar geleden is ze voor zijn ogen onder een auto gelopen. De auto reed door een rood licht. Hij...

Lees meer

REEBOK IN DE WEI

REEBOK IN DE WEI         Het is vroeg in de ochtend, Aruna wandelt naar de kudde. Drie blauwzwarte raven kijken haar onverstoorbaar aan. Een tinteling trekt door haar lijf, een raaf  kwam deze nacht haar droom binnen. Eén raaf zit  op een...

Lees meer

IJSKOUD

IJSKOUD Een vrouw neemt deel aan de dag ‘Dromen over de doden’ . Ze brengt een droom in over haar overleden man. Ze heeft geen beelden van de droom, wel een intense ervaring. Mijn man ligt naakt op mij, ijskoud, stijf en dood. Ze huivert als ze het vertelt, doch in de...

Lees meer

WEES ECHT EN NIET VERLEGEN

WEES ECHT EN NIET VERLEGEN oorsprong van het verhaal: ziel in beweging, heilige nachten,gesprek         Heilige nachten.... de kersttijd, Jozef en Maria, arme mensen die in hun oneindige goedheid een goddelijk kind ontvangen... het heiligen van het...

Lees meer

GEVANGEN

GEVANGEN   De zon komt op in gouden licht. De lucht trilt van vogelzang. Aruna… de tonen van haar fluit zweven door het dal, vervuld van droefenis vibreren ze mee met het licht. De ontwakende natuur mildert haar droefenis in zachte weemoed. Haar lied verbindt...

Lees meer

VADER

VADER         De eerste volle februarizon, een feest van warmte en  licht na de donkere dagen, wekt het vuur in de paarden. Ze hollen en dollen door de kaalgevreten wei. Aruna geniet met enige huiver van deze losbarstende energie. Ze waagt zich...

Lees meer

OERVERLANGEN

OERVERLANGENoorsprong van het verhaal: supervisie         Aruna zit bij haar mentor. Een beetje bedrukt. Ze krijgt zo veel mensen bij zich die hun plek niet vinden in deze wereld. Mooie, sterke mensen, met een ontembare energie, mensen die elk op...

Lees meer

VOORGAAN

VOORGAAN           oorsprong van het verhaal: gesprek Een man. Hij vindt geen woorden. Zucht: ”Ik weet niet wat ik hier kom doen.” Aruna geeft hem even tijd. Wanneer ze merkt  dat de stilte hem ongemakkelijk wordt, oppert ze:” Wanneer je het...

Lees meer

GROT

GROT           oorsprong van het verhaal: droomgesprek Aruna heeft in het bos afgesproken met een vriend. Ze loopt tussen de grote beukenbomen en snuift de volle geuren op. De tonen van een diepe basfluit waaien haar tegemoet en wijzen haar de...

Lees meer

AFRIKAANSE HUT

AFRIKAANSE HUT         Tijdens de opleiding tot droomgids vertelt een vrouw haar droom: ‘Ik wandel dooreen dorp. Het is mij onbekend en voelt vertrouwd aan. Ik heb dorst en stap een lemen hut met rond dak binnen. Ik roep een groet in een taal die...

Lees meer

Contacteer Ons

Guldensnede

0474 269 599

guldensnede@telenet.be