DE GULDEN SNEDE

alle foto’s zijn genomen aan de Beverruimte of bij Paarden van Miradal

VISIE

De ziel is kind van twee werelden, ze laat zich vallen in de tijd en blijft engel van de eeuwigheid.

Herman Cools

Een mens maakt veel mee op zijn levensweg.
Vele mensen mocht ik ontvangen. Allen mooie mensen. Vele wegen heb ik met hen bewandeld. Ze hielpen me om de weg die ik met mensen wil gaan, als begeleider of opleider, uit te puren. Daarvoor mijn dank.
Vaak sluiten we ons af of vechten we tegen onszelf, onze familie, onze medemensen, tegen het lot… of zitten we gevangen in probleem-oplossend-denken … of vergalopperen we ons…of schamen ons…
Mijn grootste gave is mensen  leren aannemen wat is. Als mensen echt aannemen wat is, ontstaat als vanzelf een beweging die hun leven dient. Zo vindt een mens zijn bestemming. Ik mag er telkens opnieuw getuige van zijn hoe elk mens op zijn unieke manier een bron van liefde kan zijn.
Dromen, familieopstellingen, de paardenkudde van Miradal en de zweethutten zijn hierbij mijn meest vertrouwde inspiratiebronnen.

Annamaria en haar trouwe medebegeleiders,
Jana, Nobby, Frederique en Wim.

Onze studiedagen  zijn gecertificeerd door het SKB, stichting keurmerk beroepsscholingen in de in de Complementaire Gezondheidszorg.

Kom, zet je bij het vuur en vertel me je verhaal

Verhalen die verteld willen worden maar blijven sluimeren, belemmeren je levensstroom. Soms komen de woorden pas vele jaren later, of ben je te beschaamd om ze te vertellen, of bang dat er niemand  luistert …  Kom en vertel je verhaal,  we zullen samen luisteren en het zal  meewaaien met de wind, neerdwarrelen op de aarde… het zal tot humus vergaan en dorre aarde vruchtbaar maken.

In onze begeleidingen en opleidingen zijn de droomwereld, natuurbeleving en familieopstellingen met elkaar verweven.
Al wat ik schrijf is waar gebeurd. Niet in de feitelijkheid, dan zou ik het beroepsgeheim en mijn eigen privacy schenden, wel in het wezenlijke dat verteld wil worden.
Dit vertellen wil ik in zijn groei met jullie delen. Samen verlaten we de wetten van ruimte en tijd, van oorzaak en gevolg. Wie met open hart luistert naar levensverhalen verbindt zich met het mysterie van het leven.
In dit proces wordt ik gesteund door de tekeningen van Christophe Denys, beeldend kunstenaar, begeleider van mannenvuren en droomgids.
Annamaria

Welkom bij ‘Verhalen bij Aruna’

AANBOD

DROOMGROEPEN

FAMILIEOPSTELLINGEN

OPLEIDING EN SUPERVISIE

GESPREK

ZWEETHUT